AZ UNALMAS SZEX SZÁMŰZÉSE 

 

A gondolatok olyan lényeges alapkövek, amelyek meghatározzák az életünk menetét. Nem véletlenül írja Pál apostol a Rómabeliekhez írt levélben, hogy „változzatok meg értelmetek megújulásával”, azaz újítsuk meg az elménket Isten Igéjével (Róm. 12.2). A gondolkodásmódunkat át kell alakítani úgy, hogy az mind jobban Jézus gondolkodásához hasonlóvá váljon. Ez azért oly lényeges, mert amilyen a gondolkodásunk, olyan az életünk. Amilyen a gondolkodásunk, olyan az egészségünk, és amilyen a gondolkodásunk, olyan a házaséletünk. Hogy miért? Azért, mert amiről gondolkodunk, abban idővel elkezdünk hinni, s a szívünkben levő hit meg fog jelenni az ajkainkon. A szavainknak pedig Isten teremtő erőt adott. A Biblia azt mondja, hogy az ember „amit mond, az megtörténik” (Mk 11.23). A gondolkodás–hit–megvallás hármas egysége egy szellemi törvény alapján működik.

Egyáltalán nem kell, hogy a szépanyáink ódon gondolatmintáikkal éljünk együtt. Időnként, egy alapos nagytakarítás során, az agg ideákat egyszerűen ki kell hajítanod. A világi normák és tradíciók helyett Isten Igéjét kell elplántálnod. „2Kor. 10.5 Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre.” Az Ige világosságot gyújt a szívedben és iránymutatást fog adni minden területen, így a házasságod összes kérdésével kapcsolatban is.

A férj és a feleség köteléke egy szeretet kapcsolatra alapul. Ennek a viszonynak folyamatosan fejlődnie kell ahhoz, hogy a házasság boldog maradhasson. Nem szabad hagyni, hogy ellaposodjon a kapcsolat. Mindent meg kell tenni, hogy az épüljön, tökéletesedjen. „Kol. 2.6-7 Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is Őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel Őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.” Egy házasembernek nemcsak szabad, de okvetlenül szükséges is, hogy foglalkoztassák a hitvesével kapcsolatos szexuális gondolatok (Fil. 4.8).

 

„…a kapcsolatunknak minden területen fejlődnie kell, beleértve a szexualitást is. Egy idősebb asszony erre nevetni kezdett, és csípősen megjegyezte: ,,Linda, te fiatal vagy és naiv. Csak várd ki, amíg húszéves házas leszel. A szex is megöregszik, majd meglátod.”

Bárcsak meg tudnám találni azt a nőt most. Harmincöt évi házas­sággal a hátam mögött a szemébe szeretném mondani, hogy nem volt igaza. A szexuális kapcsolat igenis izgalmas maradhat. (Persze, mint ő mondta, ,,meg is öregedhet”. Rajtunk áll, melyiket választ­juk.)

Amikor ehhez a könyvhöz anyagot kerestünk, tudomásunkra ju­tott egy érdekes tény: Egy fiatal nő állítólag öt héten át folyamatosan ásított. Öt hétig nem csukta be a száját! Ez aztán a rekord – de sok nő, akivel kapcsolatba kerülünk, a szexuális életét jellemzi úgy, mint egy hosszú ásítást: UUUUnalmas! Az ásítozós szex mindenkit untat. De milyen is az?”

 

Három „U” betű jellemzi az unalmas szexet: ugyanúgy, ugyanakkor, ugyanott.

Ugyanúgy: hiányzik belőle a sokszínűség, a mozgalmasság minden csírája. Mindig a megszokott misszionárius pózban (férj felül, feleség alul), és általában a férfiú kezdeményez. Csókkal kezdődik, amelyet az intim területek simogatása követ, majd ezután jön az aktus. Végezetül a férj elpilledve a neje mellé zuhan. Sokhelyütt ez a kép megszokottá vált és állandósult.

Ugyanakkor: szinte menetrend szerint adott napokon, adott időben. Végre elaludtak a csemeték, vagy éppen elmentek bulizni a gyerkőcök. Most gyorsan használjuk ki az időt, amíg kettesben lehetünk!  

Ugyanott: a helyszínben sincs változatosság. Gyakran ugyanabban a lehangolóan rendetlen szobában, félhomályban vagy sötétben, az unalomig megszokott fekhelyen kerül sor a lepedő akrobatikára.

 

„Érzed, hogy rád tör az ásítás? Ha ugyanazt csináljuk újra meg új­ra, az végül is unalmas, nem? Sajnálatos módon sok hálószobában uralkodik az unalom. Talán a tiedben is?

Bármi unalmassá válhat. Gondolj csak bele. Ha te is olyan vagy, mint az összes feleség, akit ismerünk, akkor valószínűleg már unod a főzést, a takarítást – és a szexet. Mit tehetünk hát? Mindannyiunk előtt ott a választás lehetősége: sima spagettit főzünk, vagy eljutunk olyan magasságokig, mint az erdélyi vadashús zsemlegombóccal és az aranygaluska vaníliasodóval?

Ami igaz a konyhában, igaz a hálószobában is. Egy bölcs asszony ezt mondta nekünk: ,,Ha még mindig csak ugyanazt az öt fajta ételt főzném, mint amiket friss házas koromban, akkor rettegnénk az evéstől. Az évek során megfűszereztem a recepteket, és nőtt a repertoárom is.” A ,,szexuális étkezések” területén is fűszerezésre és változatosságra van szükség. Vajon még mindig azokat a szexuális ételeket szolgálod föl, mint házasságotok első évében, vagy bővítetted a választékot?

Az egyik legjobb mód arra, hogy visszahozd a lendületet a szeretkezésetekbe, ha belekeversz egy jó nagy adag kreativitást. De hol találhatunk kreatív ötleteket? Ismerünk egy könyvet, ami biztosan visszahozza a bizsergést a szexuális kapcsolatotokba. Az abban található receptek az erotikus, szent szexre biztos felébresztik a fantáziádat, és felkavarják benned a szenvedélyt.”

 

Ha unalomba süllyedt a házasságotok, van egy jó hírem: létezik kiút! Jézus a megoldás számotokra! Hozzatok egy határozott döntést az unalmas szex száműzésére, és adjátok át a helyzetet Istennek, ahogy az Ige mondja: „1Pt. 5.7 Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” Neki gondja lesz arra, hogy kimunkálja a számotokra a változáshoz szükséges legjobb megoldást. A döntésetekkel és imátokkal hatalmazzátok fel Istent arra, hogy belépjen és munkálkodjon a házaséletetekben. Az elhatározásotok nélkül Ő semmit sem tud tenni, mert tiszteletben tartja a szabad akaratotokat. Jézus így tanít az egy akaraton mondott imáról: „Mt. 18.19 Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám.” Ahhoz, hogy egy akaraton tudjatok imádkozni, előtte feltétlenül meg kell egyeznetek, közös nevezőre kell jutnotok az adott kérdésben (Ám. 3.3).

Van a számotokra is megoldás, amely a Könyvek Könyvében található. A Biblia az a könyv, amelyhez, mint keresztényeknek az élet minden területén, különösképpen a szexszualitással kapcsolatban fordulnotok kell. Kreatív szexuális tanácsokat találtok benne, olyanokat, amelyet az ember a kezdetek óta ismer. E könyv ihletője teremtette a szexet, s ehhez formálta meg testünket és elménket.

Vigyetek változatosságot a házaséletetekbe! Lehetőleg ne mindig ugyanúgy, ne ugyanakkor és ne ugyanott szeretkezzetek. Merítsetek példát az Énekek Éneke könyvéből, ahol Salamon és Szulamit kényeztetik és testi gyönyörrel halmozzák el egymást. Utazzatok el, akár csak pár napra is, de gyermekek és nagyszülők nélkül. Óriási szükség van arra, hogy a párok zavartalanul, kettesben tudjanak maradni.

A szex önmagában nem a szeretet, de a szeretetnek egy kifejezési módja. A szeretet egy cselekedet, amely kifejezi a másik felé irányuló érzelmeket. Tehát nem elégséges az elme megújítása, emellé szükségesek a tettek is. Az Ige csak akkor hatásos, akkor válik működőképessé, és akkor hoz áttörést, ha lépni fogtok annak alapján. „Jak. 1.22 Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.” Arra buzdítalak benneteket, hogy együtt tanulmányozzátok a Házaspárok szeretkezése című tantételt.

Végül a következő verset ajánlom figyelmetekbe, mélyedjetek el benne, mert ez a segítségetekre lesz: „Ézs. 41.10 Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.”

 

A részletek Linda Dillow & Lorraine Pintus: Intim kérdések c. könyvéből származnak
  

 

 www.biblikusnasz.club.hu