A HÁZASPÁROK SZERETKEZÉSE

Érzéki élvezetek Salamon és Szulamit frigyében

 
Felhasznált irodalom:
Linda Dillow & Lorraine Pintus: Intim kérdések c. könyve


elefantok.jpg (18882 bytes) 

A fiatal házasok mézes[1] heteiben, mézes éveiben az esetek túlnyomó többségében nem merülnek fel problémák a házaséletük területén, mert erős a testi vágy és a vonzódás egymás iránt. De természetesen akadhatnak kivételek. A Bibliától eltérő téves tanok gátlásossá tehetik a pár egyik vagy akár mindkét tagját. Az erős vallásos neveltetésből fakadó béklyók levetkőzésére is gyógyír a következőkben olvasható, igei alapokon nyugvó tantétel. Isten Igéje azt mondja, hogy az igazság megismerése szabaddá tesz! Isten Igéje pedig maga az igazság! „Jn. 8.32 Megismeritek az igazságot, és az igazság /megismerése/ megszabadít titeket.” Ahhoz, hogy valóban pozitív változás következhessen be egy házasságban, a gondolkodást feltétlen meg kell újítani Isten Igéje alapján. ”Róm. 12.2 Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek /elmétek, gondolkodásotok/ megújulásával”.  Az elme megújítása azért oly nélkülözhetetlen, mert a gondolkodás gátat szab a cselekedeteknek.

 

Az idő múlásával sajnos sok hálószobába beköltözik az unalom. Ahogy az egyoldalú, kevés választékot biztosító étkezés sem szerencsés, úgy a szexualitás területén is változatosságra van szükség. Vajon ugyanazokat a „szexuális ételeket” fogyasztod, amit az egybekeléseteket követő első években, vagy a képzelőerőd segítségével kibővítetted már az „étlapot”? Ahhoz, hogy visszahozhasd a kezdeti tüzet, a legjobban teszed, ha egy nagy adag kreativitással ötvözöd a házaséletedet. De hol találhatók ilyen ötletek? Az örökérvényű, minden területen kapaszkodót nyújtó Bibliában!

Isten a szexualitás ajándékát a házaspárok részére adta! Egy bibliai házaspáron, Salamon és Szulamit életén keresztül mutatja be Isten az általa elrendelt módon, az emberi élet egyik legszebb eseményét, a szeretkezést. Tudatosan és előszeretettel használom a szeretkezés szót, mert véleményem szerint egyedül ez tükrözi a szellemi, lelki és fizikai egységet. Minden más kifejezésből hiányzik valami, és ez elsősorban az érzelem. A trágár szavak mindegyike csak a fizikai kapcsolatra utal. De a házasságban egyaránt fontos és kívánatos az érzelmi és a testi szükségek, vágyak betöltése. A házasélet jó és kedves Isten előtt!

A legmagasabb hőfokú emberi érzés, a szerelem által ihletett írásokat a szent iratok közül az Ószövetség őrizte meg számunkra. Az Énekek Éneke a szent szerelem (amore sanctus) csodálatos megnyilvánulását tárja elénk. E féltve őrzött szent könyvben jelképes tartalmat kapott a szerelmeskedés, hogy csak a felnőttek érthessék meg a nekik szóló üzenetet.

 

Nézzük meg az Énekek Énekében, hogy az alkotókészségnek Isten milyen széles tárházát mutatja be és egyben kínálja számunkra ma is. Hogyan válthatunk át az unalmas hozzáállásról az izgalmasra? Úgy, hogy Isten soha nem változó Igéjének szemszögéből vizsgáljuk a szexualitást, nem pedig az örökké változó világi kultúrák nézőpontjából. Isten arra buzdít: „Egyetek, igyatok, barátaim, részegedjetek meg a szerelemtől!” (Én. 5.1). Isten azért rögzítette e szerelmespárnak az intim pillanatait, hogy elénk adjon egy példát a helyes erotikus és érzéki szeretkezésről. Öt pontban, foglalhatók össze a főbb szempontok.

 

1.     ILLATOK

A könyv elején Szulamit így szól kedveséhez: „Jó illata van olajodnak” (Én. 1.3). Később a virágzó bokor illatához hasonlítja szerelmét (Én. 1.14). Salamon király minden bizonnyal a kor legjobb illatszereit alkalmazta.

De Szulamit is profi módon használta a parfümöket. „nárdusom árasztja illatát” (Én. 1.12), illetve „kezeimről mirha csepegett, ujjaimról mirha folyt” (Én. 5.5).

Mint látjuk, a szeretkezésükben az illatok különleges hangsúlyt kaptak. A testük is és a szoba is úgy volt illatokkal előkészítve, hogy az gyönyört nyújtson az érzékeknek. A XXI. században is találhatunk módot arra, hogy az illatok segítségével izgalmasabbá tegyük nászágyunk környezetét. Ebben segíthetnek a különféle illatozó gyertyák, kölnik, vagy egy egzotikus illatú balzsammal végzett masszázs. Akár egy külön illatot is választhatsz, amit csak a szeretkezéshez használsz. Ez a speciális illat egyben jelként is szolgálhat a hitvesed felé arra, hogy ma szeretkezni van kedved vele. Amikor még én udvaroltam a kedvesemnek, a távollétében a kezemen megtapadt púderének illata emlékeztetett a szerelmemre.

 

2.     SZAVAK

A bibliai szerelmespár jó illatokat lélegzett be, és szerelemre hangoló szavakat hallatott, mondott ki. Bókoltak egymásnak. Salamon ekképpen tette: „De szép vagy, kedvesem, de szép vagy! Szemeid galambok.” Szulamit válaszolt: „Szép vagy te is, szerelmesem, gyönyörű vagy!” (Én. 1.15-16) Egymás testének felfedezésekor szavaik egyre forróbbá váltak. Salamon kecses liliomhoz hasonlította szerelmesét: „Mint liliom a tövisek közt, olyan kedvesem a lányok közt.” A feleség erre férjét almafával hozta párhuzamba, ami a Közel-Keleten a szexualitás szimbóluma: „Mint almafa az erdő fái közt, olyan szerelmesem a legények közt.” (Én. 2.2-3) Szulamit gyakorlatilag itt azt fejezi ki, hogy párját milyen ügyes szeretőnek tartja. A férj ebből buzdítást nyer arra, hogy párját mielőbb szexuális gyönyörben részesítse.

Szavaik szenvedélyes suttogásba csaptak át. Salamon: „Termeted pálmához hasonló, melleid szőlőfürtökhöz. Gondoltam: Felmegyek a pálmafára, megragadom fürtjeit. Olyanok melleid, mint a szőlőfürtök, leheleted, mint az alma illata. Ajkad íze, mint a legjobb boré” (Én. 7.8-10). Szulamit: „Erősítsetek aszú szőlővel, üdítsetek fel almával, mert a szerelem betege vagyok! Bal karja a fejem alatt, jobbjával átölel engem.” (Én. 2.5-6). A 6. vers az angol fordításban felszólító módú! Tehát Szulamit valójában elmondja férjének, hogy milyen módon vágyódik az érintésére: – Kedvesem, a bal karodat tedd a fejem alá, és jobboddal szorosan ölelj át engem!

A feleség költői nyelven fejezte ki szexuális vágyait, mert nehezen talált megfelelő szavakat. A „szerelem betege vagyok” kifejezés azt jelenti, hogy teljesen elöntötte a szexuális vágy. Ezért szimbolikusan (szőlő, alma = az erotikus szerelem jelképei) arra kérte férjét, hogy elégítse ki őt. Az 5. vers mai megfogalmazásban valójában így hangzana: – Drágám, készen állok téged befogadni, elégíts ki mielőbb! A következő versben pedig pontosan megmondja férjének, hogyan tegye ezt: ölelve és cirógatva.

 

3. EGYEDI SZÓTÁR

Ez a házaspár jelképes kifejezéseket használt, hogy az intim dolgokban is feszélyezés nélkül tudjanak kommunikálni. A férfi nemi szervére a gyümölcs szót (Én. 2.3), míg a női szeméremtestre a kert szót használták (Én. 4.12-16). A Bibliában ezeken a helyeken állhatnának obszcén, hétköznapi szavak vagy orvosi kifejezések, amelyeknek használata bizonyos korlátokat emelt volna, de Isten költői szimbólumokkal kivédte ezt a problémát, s egy egyedi szótár kialakításával szabad kifejezést tett lehetővé. Szulamit így nyíltan beszélhetett arról, hogy „áradjon kertjének illata”, és kérhette férjét, hogy „lakmározzon kertjéből”.

Szulamit így hívogatta férjét: „Fújj rá kertemre, áradjon illata! Jöjjön el kertjébe szerelmesem, és egye annak édes gyümölcsét!” (Én. 4.16) Salamon erre így válaszolt: „Bejöttem kertembe, húgom, menyasszonyom! Szedem mirhámat és balzsamomat, eszem lépes mézemet, színmézemet, iszom boromat és tejemet.” (Én. 5.1) Kódolt szavak segítségével ti is alkothattok magatoknak egyedi szótárt, amit csak ti ketten használtok; de akár átvehetitek ezeket a bibliai kifejezéseket is. Ennek segítségével könnyen kommunikálhattok mind a hálószobában, mind a lakásban, de akár munkahelyen, vagy nyilvános helyen is, úgy, hogy mások nem is sejtik, miről társalogtok. A Kék lagúna című filmben például a lány altestére a „húsoskagyló” kifejezést használta a rendező, igen találóan.

Ha a feleség azt mondja például a férjének telefonba, vagy egy nyilvános helyen: „Drágám, ma éjjel virágba borul a kertem!” – akkor biztos lehet abban, hogy a párja sietni fog haza, és igen szorgalmasan fog segíteni a ház körüli munkákban (konyhában, gyermekek körül), hogy mielőbb a hálószobába juthassanak. A titkos szerelmi nyelv használata nemcsak a szeretkezéseteket gazdagítja, hanem közelebb is hoz benneteket egymáshoz, mert van egy bensőséges titkotok, amit csak ti ketten ismertek.

 

4. TÁNC

Az egyik esetben, amikor a palotában a király és a királyné kettesben voltak, Szulamit szeretkezni óhajtott a férjével (Én. 7.1-11). Rámenősen kezdeményezett, és férje figyelmének felkeltése érdekében kihívóan táncolt előtte.

Szulamit szemérmesen megjegyezte: „Mit bámulsz úgy Szulamitra, mint Mahanaim táncára?” (Én. 7.1 – NIV fordítás) Hogy mi a Mahanaim? Egy szent hely, ahol angyali sereg jelent meg Jákobnak. Úgy tűnik, hogy Szulamit egy nemes, légies, angyali körtáncra perdült, amely férje számára igen csábítóan hatott. Salamon így reagált erre: „Mily szépen lépkedsz saruidban, te fejedelmi lány! Domború csípőid ékszerekhez hasonlók, művészi kéz alkotásai. Köldököd kerek csésze, melyből nem hiányzik a fűszeres bor” (Én. 7.2-3). Mai szóhasználattal ez annyit tesz: – A csípőd hullámzó mozgása, combjaid vibrálása gyönyörűséges és kívánatos!

A köldök szó valószínűleg a fordító szemérmességének köszönhető. Az eredeti szöveg egyértelműen a felesége ágyékéra utal. Salamon azt mondja valójában, hogy felesége „kertjéből” sohasem hiányzik a fűszeres bor, ami voltaképpen a szexuális gyönyör szimbóluma. Tehát Salamon nem vehette le tekintetét a pőrén vagy átlátszó ruhában táncoló feleségéről. Kijelentése arra utal, hogy számára a felesége „kertje” a szexuális gyönyörök állandó forrása.

Egy feleséget se hozzon zavarba annak gondolata, hogy mezítelenül táncoljon a férje előtt, mert ez biblikus dolog. Az Írás tartalmazza az effajta csábítást a házaspári szerelem alkotó részeként. Lehet, hogy időszerű egy új, csábító fehérneműt beszerezned? Kedves férjek, ha a feleségetek nem vásárolna ilyen holmit, akkor ajándékozzátok meg őt egy olyan ruhadarabbal, amelyben kívánatos lesz szemeitekben. Fiatalabb éveinkben én is tettem ilyen lépést annak ellenére, hogy nem ismertem ezt a bibliai alaptant. Ha egy nő odahaza kihívó és ezzel felizgatja kedvesét, az kifejezetten jó és kedves Isten előtt. Ő ugyanis úgy teremtette a férfit, hogy a női test látványa izgalomba hozza, és teste reagáljon erre. Szulamit olyan hatást gyakorolt férjére, hogy az extázisba esett. Vajon minden feleség kész ezt megtenni a férjével?

 

5. RANDEVÚ

Szulamit a hegyek közé tervezett egy kiruccanást az urával. A szabadban szándékozta megajándékozni hitvesét a szerelmével. „Jöjj hát, szerelmesem, menjünk ki a mezőre, háljunk a ciprusok közt! Menjünk korán a szőlőkbe, nézzük meg, fakad-e a szőlő, kinyílt-e virága, virágoznak-e a gránátalmafák? Ott ajándékozlak meg szerelmemmel. A mandragórák illatoznak, ajtónk előtt ott a sok édes gyümölcs, van friss, van aszalt is: szerelmesem, neked tartogattam!” (Én. 7.12-14) Férjét nemcsak egy egyszerű szeretkezésre csábította a természetbe, hanem a régi mellett új szexuális örömöket tartogatott a számára. Erre a „van friss, van aszalt (régi – más fordítás szerint)” kifejezés utal. A mandragórát pedig az ókori világban szexuális serkentőszerként tartották számon. Ez a feleség fantasztikusan kreatív volt! Férje képzeletére hatva várakozást ébresztett benne, aki ennek hatására minden bizonnyal elkezdett a közelgő együttlétükről fantáziálni.

Milyen ötleteket sajátíthatnak el Szulamit példájából a mai feleségek? Legyen kezdeményező és célratörő, amikor szexuális kalandra csábítja kedvesét. Úgy beszéljen férjével a meglepetésről, hogy az felfokozott várakozást ébresszen benne. Tudjon újítani és ezzel új gyönyöröket nyújtani hitvesének. Így tehető újra izgalmassá – a bibliai példánk szerint – a hosszú házasévek során egyhangúság szintjére lesüllyedt szerelmi élet.

 

Ez a bibliai pár kreatívan használta a fantáziáját. Mit tanulhatsz tőlük? Legyél rámenős, amikor együttlétre vágyódsz a szerelmeddel. Úgy beszélj az eltervezett együttlétről, hogy a „meglepetés” várakozást ébresszen hitvesedben. A régiek mellett ajándékozd meg új gyönyörökkel házastársadat. Remélem, egy új képpel gazdagodtál e tantétel elolvasásával, mert jobban rálátsz arra, hogyan gondolkodik Isten a házaspárok szexualitásával kapcsolatosan.


[1] Mézes hetek eredete = a bibliai időkben a fiatal házasok mézből erjesztett alkoholos italt fogyasztottak. www.biblikusnasz.club.hu